Certifikat kvaliteta

EBB Sarajevo d.o.o. certificiran je 2.marta 2004
po standardu za vođenje kvaliteta ISO 9001:2000. Provjeru je obavila međunarodna

certifikaciona agencija
BVQI iz Ljubljane.

Proizvodi

Hal E-Bank
najsavremenija rješenja za područje elektronskog bankarstva.


Hal M-Bank
jednostavno, brzo i sigurno rješenje za elektronsko bankarstvo preko mobilnog telefona.


Hal M-Payments
rješenje za jednostavno i sigurno mobilno plaćanje koje koristi digitalni potpis i funkcioniše na običnim mobilnim telefonima.


Hal E-Invoices
rješenje za distribuciju e-faktura kao siguran komunikacioni kanal koristi postojeće rješenje za elektronsko bankarstvo i zato omogućava automatsko plaćanje i knjiženje.


Hal E-Forms
moderan alat za izradu e-obazaca.


Hal E-Clearing
sistemi za međubankarska bilateralna ili multilateralna plaćanja malih vrijednosti.


Broj korisnika

Halcomovu elektronsku banku uspješno upotrebljava u 10 različitih monetarnih sistema (Slovenija, BIH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Poljska, Albanija, Qatar, Iran i Maroko) preko 142.000 zadovoljnih korisnika u 75 banaka. Do sada je preko Halcom platnih sistema obrađeno preko 585 miliona platnih naloga. Halcomova certifikaciona agencija izdala je do sada preko 200.000 pametnih kartica sa digitalnim potvrdama.

(August 2013.)


  • © Halcom d.o.o.